Minicart 0
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Vi har fått nytt Miljøfyrtårn-sertifikat!

Før sommeren hadde Dental Sør nok en gang besøk av en sertifisør fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Dette resulterte i en resertifisering av Miljøfyrtårnsertifikatet for de tre neste årene.

Vi er stolte av å nok en gang ha oppfylt deres krav til miljøbevissthet. De siste årene har vi hatt stor fokus på å redusere forbruket av papir i hverdagen, blant annet ved å satse på digital markedsføring ut til kundene. Blant annet har vi jobbet mye med våre nyhetsbrev, slik at de formidler mest mulig relevant og god informasjon om både kurs og varetilbud.

Sertifiseringen har også hjulpet oss å jobbe frem gode interne rutiner. Blant annet har gode rutiner på avfallshåndtering, bevissthet rundt emballasje og har energimerke B på våre lokaler med mange smarte energiløsninger.

Vi anbefaler alle våre samarbeidspartnere og kunder å se på muligheten for å bli miljøsertifisert. Det vil ha positive ringvirkninger både for dere selv og andre. Les mer om Miljøfyrtårn.