Minicart 0
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Tilbakekalling av Digora strømforsyning med mulig feil

Palodex Group Oy (KaVoKerr) har oppdaget et sikkerhetsproblem* med strømforsyningen til DIGORA Optime levert til Norge i perioden 2012-2013.

 

Siden vi ikke vet når og til hvem disse er solgt, oppfordres alle DIGORA eiere til å sjekke følgende:

 

Er serienummeret på selve DIGORA-maskinen mellom SJ1105219 og SJ1314421? (se bilder til høyre)

 

DIGORA-maskiner i denne nummerserien kan ha blitt levert med strømforsyning med et 9 sifret serienummer som begynner med en av følgende:

1143XXXXX, 1221XXXXX, 1224XXXXX, 1229XXXXX og 1236XXXXX

  • OBS! Om ikke serienummeret på strømforsyningen begynner med 1143, 1221, 1224, 1229 eller 1236, er det ikke nødvendig å bytte den ut.
  • Er den innenfor serien, ber vi dere fylle ut følgende skjema, så sender vi deg en ny så fort vi får inn ny helt gratis og du bytter og kaster den gamle iht kravet angitt i skjema.

 

*Problemet som er oppdaget er et isolasjonsmateriale i strømforsyningens kontakt som gradvis forvitrer og kan forårsake varme, smelting, røyk, kortslutning og at strømforsyningen kan slutte å virke. Fare for brann og skade er ansett for lav.

 

Men Palodex Group OY og deres underleverandør av disse er føre var og iht det medisinske direktivet ønsker de å bytte ut alle strømforsyninger som omfattes av dette varselet.