Minicart 0
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Røde vinkelstykker: Råd til behandlingen

Det finske instituttet for arbeidshelse har utarbeidet en rekke retningslinjer for drift på klinikken i forbindelse med utbruddet av COVID-19. Opplysningene i denne saken som omhandler om bruk av turbin vs røde vinkelstykker er oversatt fra finsk til engelsk og så til norsk. 

Akkurat nå er det spesielt viktig å minimere sekresjoner fra pasienten som kan føre partikler med smitte til tannhelseteamet. Dette er spesielt viktig å tenke på under boring.

I slike tilfellet bør man unngå å jobbe med turbiner, og heller bruke røde eller blå vinkelstykker som bare bruker vannkjøling eller kjøling med sprøyte. Fordi vinkelstykkets spray er mye mer sentrert hjelper den deg å hindre at smitten føres ut i rommet.

Fjern karies manuelt, og unngå bruk av treveissprøyte til skylling. Skyll heller med vann og tørk med pellets. Hold sug så nært arbeidsområdet som mulig. Sørg for å holde området så tørt som mulig. Før behandlingen kan du bruke skyllevæske med 1% hydrogenperoksyd eller jodet Betadine (10 mg/ml). Man må selvsagt ikke bruke Betadine ved eventuell jodallergi. Effekten av disse mot COVID-19 er ikke undersøkt, men de er generelt kjent for å være effektive mot flere virus.