Minicart 0
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Desinfeksjon av rom med Decon-X

Decon-X har utviklet en desinfiseringsrobot som sikkert og effektivt fjerner alle bakterier, virus og sporer fra overflater og utstyr i et lukket område. Metoden benytter en tørr tåke som inneholder hydrogenperoksid. Den tørre tåken fylles i det lukkede område uten å gjøre skade på rom, utstyr eller overflater.

 

Erstatter manuell desinfeksjon av overflater og utstyr

Med denne roboten begrenser man smitte langt mer effektivt enn ved vanlig manuell smittevask sier en avdelingsleder på et sykehjem i Oslo-området.

Over 150 helseinstitusjoner (sykehus og sykehjem) i Norge hindrer smittespredning og frigjør tid til andre oppgaver med den norskutviklede teknologien.

Decon-X sin robotteknologi reduserer smitte ved å kombinere teknologi innen kommunikasjon, sensorer og egenutviklede algoritmer. Dette, sammen med en spesialutviklet dyse, gjør at roboten, som heter DX1, er unik.

 

 

Kvalitetsikring gir trygghet

Teknologien fjerner 99.9999 % av alle virus, bakterier og sporer, og ved å bruke integrerte sensorer og kommunikasjonsteknologi kontrollerer og dokumenterer roboten den automatiserte prosessen.

 

Decon-X-teknologien vil også automatisk slå seg av hvis det blir målt avvik i området som skal desinfiseres (åpent vindu, dør, ventilasjon, temperatur eller luftfuktighet). Det vil da sendes en alarmrapport på SMS og e-post om avviket til operatøren, og til Decon-X support senter.

 

 

Metoden er skånsom

Den skader ikke møbler, tekstiler eller elektronikk. Restproduktet er miljøvennlig og består kun av oksygen og vanndamp. Med sensorikk og kommunikasjon blir bruker varslet dersom noe går galt underveis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjerner ikke organisk materiale

Automatisert smittevask er ikke renhold. Teknologien fjerner kun den «usynlige» utfordringen. Daglig renhold må utføres før eller etter desinfeksjonsprosessen. Alt av organisk materiale må mekanisk elimineres før start av roboten for å oppnå ønsket effekt.

 

Resultat av norsk forskning, utvikling og produksjon

Dagens teknologi er utviklet av Decon-X i samarbeid med partnere i et 4-årig forskningsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd’s BIA program. Partnere er Nofima, Christian Michelsen Research, Gexcon, Grilstad, TINE, Sunnaas Sykehus og Gatehospitalet.

Teknologien blir produsert hos Tronrud Engineering på Hønefoss og sikrer norsk verdiskaping og lokale arbeidsplasser.

 

Mer informasjon om Decon-X: